This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Przepisy techniczne


 1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami*
 2. Pobierz ustawę


 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami*
 4. Pobierz rozporządzenie


 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459)*
 6. Pobierz ustawę


 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego*
 8. Pobierz rozporządzenie


 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów*
 10. Pobierz rozporządzenie


 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego*
 12. Pobierz rozporządzenie


* Zastrzeżenia prawne: Rockwool Polska nie gwarantuje aktualności treści aktów prawnych i w związku tym nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Akcja modernizacja

Cykl artykułów publikowanych w miesięczniku MURATOR prezentujących krok po kroku ocieplanie starego domu.

więcej >

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później