This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Czym jest audyt energetyczny?

Termomodernizacja domu nie powinna być przedsięwzięciem przypadkowym. Aby uzyskać pożądane skutki i znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania domu należy przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku.

Dopiero wtedy można przystąpić do działań poprawiających izolacyjność ścian, dachu, szczelność okien i drzwi czy tez wydajność systemu grzewczego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Taką wnikliwą analizą jest audyt energetyczny.

Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających całkowite zużycie energii w domu. Głównym celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania domu. Audyt ma na celu zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności np. okresu zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z aktualnym stanem budownictwa mieszkaniowego w Polsce (znaczna liczba domów wysoce energochłonnych), uchwalona została Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998r. Obecnie Ustawa ta została zastąpiona przez Ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Natomiast etapy przeprowadzenia audytu energetycznego termomodenizowanego budynku jasno i precyzyjnie określa m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytorów, w także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Wszystkie te akty prawne dostępne są tutaj

Pierwszym podstawowym etapem audytu energetycznego jest szczegółowa analiza aktualnego stanu budynku. Obejmuje ona ocenę właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, stanu stolarki okiennej i drzwiowej, określenie sprawności systemu grzewczego, wentylacyjnego oraz układu ciepłej wody użytkowej. Uzyskanie tych danych wymaga fachowej oceny technicznej budynku, przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami. Niekiedy uzasadnione jest również zastosowanie urządzeń analizujących zużycie ciepła, wydajność systemu ogrzewania, efektywność regulacji i sterowania systemem grzewczym czy tez wielkości strat przy przesyłaniu ciepła. Dla pełnego obrazu właściwości energetycznych budynku i pełnej analizy procesów cieplnych wskazane może być przeprowadzenie długotrwałych pomiarów temperatury zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku od strony północnej (w celu uniknięcia ogrzania mierników przez słońce) w okresie grzewczym.

Ponadto należy wykonać ocenę stanu technicznego i eksploatacji obiektu, w której uwzględnia się takie elementy jak np. nieszczelny dach, przemarzające ściany, zniszczoną elewacje czy też skorodowaną instalację centralnego ogrzewania, elementy przyczyniające się do nadmiernego zużycia energii wynikające z nieprawidłowego użytkowania budynku.

W profesjonalnie przeprowadzonym audycie winny się również znaleźć badania termowizyjne budynku, które jasno i dokładnie przedstawiają straty ciepła przez ściany, dachy i otwory okienne oraz drzwi.

Na tym etapie proponuje się konkretne rozwiązania, dobrane w oparciu o szeroką znajomość i gamę produktów służących poprawie zmniejszenia strat ciepła w poszczególnych elementach budynku. Należy tutaj zaznaczyć iż najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem jest ograniczenie strat ciepła poprzez zapewnienie właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku a następnie poszukiwanie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł np. energia z kolektorów słonecznych czy pomp ciepła a potem możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez efektywne wykorzystanie paliw kopalnych czyli usprawnienie istniejącego systemu grzewczego. Jest to zgodne  z zasadą zrównoważonego gospodarowania energią i jej zasobami zawartej w koncepcji Trias Energetica.

Więcej na temat tej koncepcji można przeczytać w broszurze
Chroń Klimat: oszczędzaj energię – ocieplaj budynki

Trias energetica

Na podstawie przeanalizowanych rozwiązań przygotowana zostaje oferta uwzględniająca nakłady finansowe związane z wykonaniem prac termomodernizacyjnych. Właściwe wykonanie powyższych działań pozwala na przystąpienie do obliczania oszczędności wynikających z zaproponowanego przedsięwzięcia. Oszczędność kosztów ogrzewania, czyli różnica pomiędzy stanem aktualnym a stanem po przeprowadzeniu termomodernizacji ma kluczowe znaczenia dla właściciela domu inwestora. Uwzględniając w obliczeniach przyjęte rozwiązania otrzymujemy zestawienie kosztów i zysków jakie można osiągnąć poprzez zastosowanie usprawnień w obszarze izolacyjności ścian, stropodachów i podłóg oraz okien i drzwi a także poprawy efektywności systemu grzewczego i wentylacyjnego. Późniejsza analiza ekonomiczna wszystkich możliwych rozwiązań daje nam przejrzysty obraz tego ile możemy zaoszczędzić w przyszłości inwestując w efektywniejsze energetycznie rozwiązania. W przypadku termomodernizacji budynków zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów oblicza się tzw. wskaźnik SPBT, czyli prosty okres zwrotu nakładów. Wskazuje on czas w jakim zwrócą się poniesione koszty i przedsięwzięcie zacznie przynosić korzyści finansowe dla inwestora.

Te informacje pozwalają nam na przygotowanie planu przeprowadzanych prac termomodenizacyjnych. Należy zaznaczyć iż koszt przeprowadzenia audytu energetycznego jest znikomy w porównaniu do wartości prac modernizacyjnych i przyszłych korzyści finansowych, jakie można uzyskać po przeprowadzeniu odpowiednio przygotowanej termomodernizacji. Dlatego też warto ponieść ten koszt i zlecić przygotowanie audytu energetycznego specjalistom z zakresu efektywności energetycznej. Lista audytorów energetycznych dostępna jest m.in. na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - wyświetl listę lub na stronach Builddesk Polska - wyszukiwarka audytorów

Akcja modernizacja

Cykl artykułów publikowanych w miesięczniku MURATOR prezentujących krok po kroku ocieplanie starego domu.

więcej >

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później