This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Wnioski z audytu


Kliknij aby powiększyć


Na badanych ścianach zaobserwowano następujące zjawiska, które zobrazowano na termogramach.
 Na termogramach zarejestrowano:

  • linowe mostki cieplne na nadprożach okiennych, wieńcach oraz wokół otworów okiennych
  • obniżenia izolacji termicznej spowodowane występowaniem wnęk podokiennych
  • obniżona izolacyjność ścian przyziemia przez zastosowanie innego materiału na ściany zewnętrzne
  • miejscowe obniżenie izolacyjności ścian przyziemia spowodowane przez: lokalne zawilgocenie lub przez przechodzącą rurę kanalizacyjna
  • niejednorodność izolacji termicznej spowodowana prawdopodobnie zastosowaniem niejednorodnego materiału konstrukcyjnego dla przegród zewnętrznych

Stropodach wentylowany uniemożliwił kontrole poprawności wykonania izolacji termicznej dachu. Dzięki badaniu termowizyjnemu uzyskaliśmy informację, iż budynek charakteryzuje się wadliwie skonstruowanymi ścianami, na których występują różnego rodzaju mostki termiczne i niejednorodności przegród budowlanych. Ściany wymagają docieplenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność opracowania sposobów minimalizacji mostków termicznych.

Akcja modernizacja

Cykl artykułów publikowanych w miesięczniku MURATOR prezentujących krok po kroku ocieplanie starego domu.

więcej >

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później