This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Krok 1 - Audyt energetyczny

Modernizacja jest procesem złożonym. Nie jest to tylko wykonanie izolacji zewnętrznej ścian i dachu, lecz również wymiana okien i instalacji grzewczej. Ważne jest również wykonanie pomiarów, które są dobrym wyznacznikiem skuteczności wykonywanych prac.

Pierwszym etapem było zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania i wykonanie pomiarów ogrzewania domu.
W tym celu zamontowaliśmy w budynku dwa czytniki pomiaru temperatury: wewnątrz budynku w centralnym miejscu oraz na zewnątrz budynku na ścianie północnej lub skierowanej najbardziej w stronę północną. Ponadto zamontowany został dodatkowy czytnik połączony z piecem grzewczym w celu uzyskiwania pomiarów dotyczących zużywanej energii.

 Pomiar Pomiar 

Na etapie opomiarowania korzystaliśmy z ogólnie dostępnego oprogramowania TAC. Jest to system służący do przeprowadzania pomiarów wydajności kotła grzewczego, temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zużycia gazu. Program pozwolił nam na uzyskanie dokładnych danych:

  • dobowego zużycia energii w GJ (giga Jule) i kWh (kilo-wato-godziny)
  • wydajność średnią mocy kotła grzewczego - pomiary odczytywane były co godzinę
  • średnią temperaturę co godzinę
  • średnią temperaturę dobową

Dzięki zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania otrzymaliśmy dane zapisane w przejrzysty sposób (format tabeli), a to ułatwiło w późniejszym czasie przygotowanie specjalistycznego audytu energetycznego budynku. Programy takie są stworzone nie tylko dla profesjonalistów z obszaru efektywności energetycznej, lecz również dla klientów indywidualnych a interfejs i nawigacja w programie są stworzone w sposób prosty i intuicyjny.

 Ekran 1 Ekran 2

Dlatego też należy wziąć po uwagę możliwość zamontowania czytników w celu szczegółowego opomiarowania domu. Może się zdarzyć tak że już na wstępie przedsięwzięcia modernizacji, czyli na etapie pomiarowania, będziemy mogli określić obszary koniecznie wymagające poprawy lub tez obszary których efektywność funkcjonowania jest w pełni wystarczająca.

Pierwszym badaniem jakie przeprowadziliśmy była ocena termowizyjna stanu technicznego domu jednorodzinnego przy ul. Chochlika 3 w Zielonej Górze. Badanie zostało opracowane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13178 Właściwości cieplne budynków - jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Jedynym z najlepszych i najnowocześniejszych metod wykrywania w budynkach oraz w poszczególnych przegrodach miejsc o obniżonej izolacyjności termicznej jest przegląd za pomocą kamery termowizyjnej. Współczesna kamera termowizyjna jest urządzeniem umożliwiającym uzyskanie obrazu w zakresie promieniowania podczerwonego ( cieplnego) fragmentów lub całych przegród. Badanie za pomocą sprzętu termowizyjnego polega na pomiarze energii elektromagnetycznej, która przekazuje badany budynek. Za pomocą termografii można wykrywać wady izolacji termicznej przegród, mostki termiczne, oraz nieszczelności umożliwiające ucieczkę ciepła w wyniku zintensyfikowanej wentylacji. Zdjęcia termograficzne pozwalają określić wartość temperatury na podstawie zarejestrowanego termogramu powierzchni, w niektórych przypadkach ocenić stopień zawilgocenia izolacji termicznej oraz oszacować izolacje termiczna przegród

 Kliknij aby powiększyćKliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Zdjęcia termowizyjne wykonano w dniu 21 marca 2007 w godzinach: od 21.00 do 22.00. Badania wykonane były w temperaturze od 2,5 Co do 1,0 Co z dokładnością pomiaru +/- 0,1 Co, przy nieznacznym wietrze północno-wschodnim i przy wilgotności około 52 %. Badane były płaszczyzny o emisyjności 0,96. Zdjęcia termowizyjne wykonano za pomocą kamery termowizyjnej VARIOCAM z dokładnością pomiaru +/- 0,1 Co, analizy wykonano za pomocą programu komputerowego IRBIS Plus 2.2.

Akcja modernizacja

Cykl artykułów publikowanych w miesięczniku MURATOR prezentujących krok po kroku ocieplanie starego domu.

więcej >

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później