This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Lista Banków Kredytujących współpracujących z BGK w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Samorządy i firmy:
1.   Bank BPH S.A.
2.   Bank DnB NORD Polska S.A.
3.   Bank Millennium S.A.
4.   Bank Ochrony Środowiska S.A.
5.   Bank Pekao S.A.
6.   Bank Pocztowy S.A.
7.   Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
8.   Bank Zachodni WBK S.A.
9.   Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
10. ING Bank Śląski S.A.
11. Krakowski Bank Spółdzielczy
12. Kredyt Bank S.A.
13. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
14. Nordea Bank Polska S.A.
15. PKO BP S.A.

Klienci indywidualni:
1.   Bank Ochrony Środowiska S.A.
2.   Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
3.   Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
4.   Krakowski Bank Spółdzielczy
5.   Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Prezentowany materiał został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

link do FTiR

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później