This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


"Szóste paliwo" to energia dostępna, bezpieczna i czysta

„Szóste paliwo”– pod takim hasłem prowadzona jest przez firmę ROCKWOOL Polska kampania społeczna przy wsparciu wielu niezależnych ekspertów.

Celem kapmanii Szóste Paliwo jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na korzyści i znaczenie oszczędzania energii, zwłaszcza tam, gdzie zużywa się jej najwięcej, czyli w budynkach.

Punktem wyjścia do działań w ramach kampanii Szóste paliwo są badanie opinii społecznej, wykonywane przez ośrodki badawcze, dane dotyczące aktulanego standardu budynków w Polsce, zebrane w procesie certyfikacji energetycznej, jak równiez badania lifestyle'owe .

Termolokata - Inwestycja w ciepły dom II
Przygotowany w 2011 roku raport Szóste Paliwo - Termolokata - Inwestycja w ciepły dom cz. II, przedstawia po raz pierwszy informacje na temat nowych budynków jednorodzinnych. We współpracy z BuildDesk, przedstawiony został standardowy budynek jednorodzinny, na podstawie danych z blisko 40.000 budynków jednorodzinnych. W raporcie ukazano opłacalność inwestycji w dodatkowe ocieplenie jeszcze przed budową. Ponadto zaprezentowano symulację kosztów eksploatacji domku ocieplonego względem domku standardowego na przestrzeni 30 lat.
Raport Szóste Paliwo - Termolokata - Inwestycja w ciepły dom cz. II

Termolokata - Inwestycja w ciepły dom
Trzeci z kolei raport Szóste Paliwo, przygotowany wraz z firmą Primum Polska, przedstawia tematykę dotyczącą termomodernizacji budynków. Raport ukazuje obraz naszych budynków wraz z historią wymagań dot. efektywności energetycznej. Autorzy przedstawili również zasady przeprowadzania termomodernizacji, możliwości finansowania, jak i przykłady przeprowadzonych termomodernizacji.
Raport Szóste Paliwo - Termolokata - Inwestycja w ciepły dom

Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie - architekci, inwestorzy

Kolejny raport „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci, inwestorzy” został przygotowany we współpracy z Ecofys Polska. W raporcie przedstawiono opinie inwestorów, deweloperów i architektów na temat inwestowania w energooszczędne budownictwo. Raport Szóste Paliwo prezentuje główne przyczyny, dla których ciągle jeszcze budownictwo energooszczędne nie jest temat bardzo ważnym i istotnym w planach i działaniach zwiazanych z polityką energetyczną.
Raport Szóste Paliwo - Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie - architekci, inwestorzy

Polacy o oszczędzaniu energii

Pierwszy raport pt.„Polacy o oszczędzaniu energii”, zawiera analizę porównawczą odpowiedzi respondentów na pytania dotyczące sposobów pozyskiwania i oszczędzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych. Skupia się na zagadnieniu ekonomicznych korzyści płynących z racjonalnego gospodarowania energią, zwłaszcza w budynkach. 
Raport Szóste Paliwo - Polacy o oszczędzaniu energii

      6paliwo

"Szóste paliwo" jest czyste dostępne i opłacalne!

To energia, którą możemy oszczędzić poprzez właściwe ocieplanie budynków.

To rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki.

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później