This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Ogólne zasady wykonywania izolacji

  1. Do cięcia wyrobów z wełny ROCKWOOL używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia.
  2. Płyty przycinamy o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych.
  3. Delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń.
  4. Nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania.
  5. Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo.
  6. Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizolację, płyty z wełny ROCKWOOL oraz papę układamy odcinkami.
  7. Nie chodzimy po płytach miękkich, np. ROCKMIN.
  8. Ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych.
  9. Przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych.

Instrukcja bezpiecznego stosowania

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później