This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Znakowanie CE

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym stanowi część wspólnego rynku, który podlega unijnemu systemowi oceny i oznaczania wyrobów. Wyroby budowlane, produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europjskimi EN, są oznaczane znakowaniem CE. W zbiorze polskich norm jest już, identyczna z europejską, polska norma PN-EN 13162 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".

Zasadniczą różnicą jest pojawienie się znaku CE w miejsce znaku budowlanego, wprowadzenie kodu oznaczenia produktu i zmiana dokumentu odniesienia. Wyroby objęte normą nie potrzebują już aprobat technicznych.

 

Kod oznaczenia produktu

Kod oznacznia wyrobu informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia.


Przykładowy kod na etykiecie:

MW-EN 13162 - T4 - DS(TH) - CS(10)50 - TR15 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MU1

Kod wyrobu może zawierać następujące symbole:

MWskrót terminu wełna mineralna
EN 13162numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób
Titolerancja na grubość
DS(T+)stabilność wymiarowa w określonej temperaturze
DS(TH)stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności
CS(10/Y)inaprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie
TRwytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
PL(5)iobciążenie punktowe
WSnasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu
WL(P)nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
MUi lub Ziprzenikanie pary wodnej
SDisztywność dynamiczna
CPiściśliwość
CC9(i1/i2/y)δcpełzanie przy ściskaniu
APipraktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
AWiważony współczynnik pochłaniania dźwięku
AFiodporność przepływu powietrza


gdzie:
"i" wskazuje odpowiednią klasę lub poziom,
"δc" wskazuje naprężenia ściskające, 
"y" podaje liczbę lat.

 
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później