This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


Zrównoważony rozwój

Rozwój cywilizacji wpływa na otaczające nas środowisko. Ekspansja miast czy rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej to obszary w których człowiek znacząco oddziałowuje w sposób negatywny na środowisko. Zrównoważony rozwój to sposób pogodzenia postępu cywilizacji i ochrony środowiska naturalnego, w taki sposób by zachować nasze środowisko, jakość i komfort życia dla naszych potomków w niezmienionym stanie.

Nadmierne zużycie energii doprowadza do degradacji środowiska naturalnego naszej planety. Efektem spalania surowców energetycznych są gazy emitowane do atmosfery. Tlenki siarki wywołują kwaśne deszcze, freon jest przyczyną powstawania w atmosferze dziury ozonowej. Z kole zwiększone ilość dwutlenku węgla w powietrzu zatrzymuje więcej ciepła, powodując tzw. efekt cieplarniany – zjawisko klimatyczne, którego rezultatem są klęski żywiołowe.

Zmniejszenie strat energii i ciepła

Jednym z największych trucicieli powietrza są słabo ocieplone budynki. Budownictwo pochłania ponad 40% energii zużywanej w krajach Unii Europejskiej. Straty energii i ciepła w budownictwie można zredukować o połowę, poprzez renowację starych budynków oraz docieplenia ich odpowiednimi materiałami izolacyjnymi ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL.

Zrównoważone gospodarowanie energią i jej zasobami w budynkach dobrze objaśnia koncepcja TRIAS ENERGETICA. Według tej prostej koncepcji, przy użytkowaniu energii w trosce o konsekwencje tego użytkowania dla środowiska, należy postępować według trzech kolejnych, następujących po sobie kroków:

  • należy oszczędzać energię i unikać niepotrzebnych jej strat
  • należy wykorzystać odnawialne źródła energii
  • należy wykorzystać energię w sposób jak najbardziej efektywny

Przeczytaj więcej o efektywności energetycznej

Zrównoważony bilans skalnej wełny mineralnej

Skalna wełna dzięki swoim właściwościom izolacyjnym wpływa na redukcję zapotrzebowania na energię i ciepło w budynkach. Poprzez zmniejszenie strat ciepła pozwala na dostarczenie mniejszej ilości energii i zużycie mniejszych ilości surowców energetycznych. To bezpośrednio przekłada się na zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych przez cały okres użytkowania budynków.


Obciążenie węglowe produktów ze skalnej wełny mineralnej (Carbon Footprint)


Bilans emisji gazów


Skalna wełna mineralne tworzona jest z naturalnych surowców, skał bazaltowych i gabro, dzięki czemu wpływ jej na środowisko jest zminimalizowany. Jednocześnie wykorzystując natulane cechy kamienia zachowuje swoje zalety przez cały okres użytkowania, będąc jednocześnie w pełni biodegradowalnym produktem nadajacym się w pełni do powtórnego przetworzenia.

Przeczytaj więcej o trwałości i produkcji skalnej wełny mineralnej


 

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później