This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Ograniczona niezawodność – zabezpiecz swój budynek

Pożar powoduje negatywne skutki zarówno ekonomiczne jak i społeczne. Po pożarze w centrum naszej uwagi są poszkodowani w wypadku. Ludzie są najważniejsi i to nie podlega dyskusji, jednakże ogień ma ogromny wpływ i konsekwencje dla właścicieli budynków. A w przypadku budynków usługowych, dla tych, którzy w nich pracują lub wykorzystują w swojej pracy.

Pożar dla właścicieli budynków może oznaczać spadek wartości nieruchomości i brak wpływów finansowych przez wiele miesięcy. Może również mieć długofalowe skutki w obszarze kosztów eksploatacji budynków. Według międzynarodowych firm ubezpieczeniowych  pomimo spadającej liczby pożarów w budynkach, koszt tych zdarzeń wzrasta. Przy czym w okresie 2002-2008 średni koszt spowodowany przez pożary wzrósł ponad dwukrotnie. Jest to spowodowane kosztami późniejszych remontów obiektów zniszczonych w wyniku pożaru (Raport Tackling Fire - A Call for Action).

Koszt pożaru

Miliardy wydawane są na wznoszenie nowych i renowację istniejących budynków na świecie – a jeszcze więcej na ochronę wartościowych elementów i ludzi w nich. Jednakże pomimo jasnego zrozumienia konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach, istnieje obszar często pomijany – izolacja konstrukcji budynku. Odgrywa ona kluczową rolę w pasywnej ochronie przeciwpożarowej.

Wraz z wzrostem wymagań z zakresu efektywności energetycznej przy projektowaniu budynków, stosuje się coraz większe grubości izolacji. Nowe technologie ociepleń (jak np. ETICS dla ścian zewnętrznych), izolacje o lepszych parametrach energetycznych, mają na celu zmniejszenie zużycia energii, przez co zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. Wpływa to znacząco na konkurencyjność obiektów handlowych, podnosząc ich wartość rynkową. Podobnie może się mieć kwestia w przypadku pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedzialność prawna

W wielu przypadkach największym zmartwieniem właścicieli budynków jest groźba odpowiedzialności prawnej – karnej i cywilnej. Zarówno w wyniku zaniedbań w administrowaniu obiektu jak również wynikająca z tego odpowiedzialność prawna w stosunku do osób poszkodowanych w pożarze. Ten aspekt traktowany jest podobnie w większości krajów. Przykładowo w Chinach w zeszłym roku, 41 osób zostało skazanych (lub oczekuje na wyrok) z powodu decyzji i działań w wyniku, których doszło do wybuchu pożaru w siedzibie China Central Television (CCTV). Wśród nich jest między innymi główny konstruktor siedziby CCTV, oskarżony o „spowodowanie wypadku w wyniku zastosowania niebezpiecznych materiałów”, i dostawca materiałów budowlanych, za rzekome dostarczenie nielegalnych materiałów. Zapytania padają również w stronę właściciela budynku – kto akceptował zastosowanie materiałów.

Ubezpieczenie na wypadek pożaru

Straty ekonomiczne i społeczne, możliwe zmiany polityki straży pożarnej mają swe konsekwencje w nastawieniu firm ubezpieczeniowych. Dla ubezpieczycieli, fakt, że strażacy mogą nie wejść do budynku z powodu zastosowania palnych izolacji i wystawienia na zbyt duże ryzyko w trakcie akcji ratunkowych, oznacza wzrost kosztów odszkodowań.

Bez wątpienia, ubezpieczyciele muszą stać się bardziej rygorystyczni w kwestiach zastosowania palnych materiałów budowlanych. Badania przeprowadzone przez Brytyjskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli pokazały, że średnia wartość odszkodowania z powodu pożaru wzrosła dwukrotnie od 2002 roku. Biorąc pod uwagę, że ubezpieczyciele oferują zniżki nawet do 50% za stosowanie systemów zraszających, możliwe jest, że pasywna ochrona budynku, taka jak niepalna izolacja, również stanie się wymaganiem w przypadku ubezpieczeń budynków w przyszłości. Przykładów nie trzeba szukać daleko.

Jednak, nawet jeśli firma ubezpieczeniowa wypłaci pełne odszkodowanie za straty w wyniku pożaru, czas potrzebny do naprawy skutków działania ognia, dymu i wody może być niszczący. W niektórych przypadkach pożar może prowadzić do bankructwa – nawet najbardziej przyjazna firma ubezpieczeniowa nie może zastąpić utraconych na rzecz konkurencji klientów, w trakcie renowacji obiektu.

Dlatego też warto w trakcie inwestycji lub modernizacji, remontu obiektu zwrócić uwagę na rodzaje materiałów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Klasa niepalności A1 to najwyższe zabezpieczenie pasywne, jakie możemy stosować w budynkach. Wystarczy tylko zapoznać się z informacjami o produkcie czy to poprzez materiały informacyjne czy też poprzez informacje zawarte na etykiecie produktu. Odpowiednie dobranie materiałów budowlanych może chronić naszą nieruchomość przez cały okres jej użytkowania.

 
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później