This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


Niedoceniony problem toksyczności w warunkach pożarowych

Czy nie traktujemy pożaru i jego skutków zbyt lekceważąco? Spędzamy większość swojego życia w budynkach. Ale ilu z nas w rzeczywistości zainteresowało się czy budynki, w których żyjemy i pracujemy, mają odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe? I czy sprawdziliśmy jak można ograniczyć ryzyko ?

Toksyczne gazy i dym – ukryci zabójcy

Rocznie z powodu pożarów na świecie życie traci średnio 80.000 ludzi (Anna A. Stec & T. Richard Hull, Assessment of the fire toxicity of building insulation materials ,Building and Energy, 10.2010). Głównym zabójcą, nie jest sam ogień, ale dym. Zmniejsza on widoczność i utrudnia oddychanie, a zawarte w nim toksyczne gazy mogą działać usypiającą bądź drażniąco na organizm. Gazy te stanowią produkty rozkładu i spalania i są wydzielane z materiałów również we wstępnej fazie rozwoju pożaru. Spośród wszystkich zgonów w wyniku pożarów, aż 51% jest spowodowanych wyłącznie toksycznym oddziaływaniem produktów rozkładu i spalania, 23% osób umiera w wyniku poparzeń i zatrucia dymem, a tylko 25% z powodu poparzeń odniesionych w wyniku pożaru (http://www.genevaassociation.org/PDF/WFSC/GA2010-FIRE26.pdf).

Więcej palnych materiałów budowlanych – więcej oliwy do ognia

Użycie palnych materiałów przy budowie domów i budynków zwiększa ryzyko pożarowe. Niewłaściwy dobór, niepoprawny montaż, niezgodny z wytycznym producenta (np. nie umieszczenia materiału za bezpieczną osłoną, chroniącą palny wyrób przed bezpośrednim oddziaływaniem ognia) potęguje to ryzyko. W sytuacji wystąpienia pożaru materiały te mogą szybko zapalić się lub tylko tlić, wydzielając przy tym szkodliwe substancje, których nawet niewielkie ilości mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

A1 znaczy bezpieczeństwo pożarowe

W przypadku wątpliwości, co do zachowania wymaganej jakości wykonania i skrupulatnego przestrzegania zasad zarówno na etapie budowy, jak i późniejszego użytkowania budynku, każdy może zminimalizować ryzyko wybierając wyroby i rozwiązania niepalne. Zarówno projektant, wykonawca czy sam inwestor ma możliwość sprawdzenia czy produkty, których używa są niepalne, np. poprzez przeglądnięcie etykiet i oznaczeń Euroklas na produktach budowlanych. Klasa A1 na produktach takich jak beton, skalna wełna ROCKWOOL czy stal, świadczy o ich niepalności. Oznacza to, że materiały takie nie palą się i nie wspomagają rozwoju pożaru. Klasie A1 nawet nie towarzyszy dodatkowa klasyfikacja z uwagi na dymotwórczość , bo zawierając co najwyżej  minimalne domieszki materiałów organicznych, wyroby tej klasy praktycznie go nie wytwarzają. To maksymalnie ogranicza możliwość zatrucia szkodliwymi gazami oraz redukuje niebezpieczeństwo utraty widoczności w trakcie pożaru.  Rozwiązania z niepalnych materiałów sklasyfikowanych jako A1 nie przyczyniają się do rozwoju pożaru i nie wspomagają rozprzestrzeniania się ognia w żadnych warunkach, nawet  po rozgorzeniu.  Oczywiście nie tworzą  też płonących kropli, które mogłyby stanowić w pożarze dodatkowe zagrożenie dla  ludzi i przebiegu akcji ratowniczej.

Toksyczność substancji spalania poszczególnych materiałów izolacyjnych

Toksyczność substancji spalania poszczególnych materiałów izolacyjnych
Legenda

GW - wełna szklana
SW - skalna wełna
PHF - pianka fenolowa
EPS - polistyren ekstrudowany (styropian)
PUR - pianka poliuretanowa
PIR - pianka poliizocyjanonurowa
nf - warunki bez pożaru
FED - charakterystyka stężenia substancji gazowych
HCl - chlorowodór
HBr - bromowodór
NO2 - dwutlenek azotu
HCN - cyjanowodór
CO - tlenek węgla

 
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później