This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Wełna skalna - pasywna ochrona budynku

Projektowanie to najważniejsza czynność w procesie budowlanym. To przede wszystkim od architekta/projektanta zależy, jakie materiały i rozwiązania zostaną użyte w danym budynku. Mając na uwadze przeznaczanie obiektu jak i możliwości finansowe, architekt/projektant dobiera odpowiednie rozwiązania zapewniające trwałość, komfort i bezpieczeństwo.

Niepalne materiały ograniczają ryzyko

Jednym z materiałów mających wpływ na pasywną ochronę przeciwpożarową jest izolacja. Większość właścicieli budynków nawet nie zna dokładnych specyfikacji i wymagań dotyczących izolacji, mających znaczenie w przypadku ognia. Nawet dla doświadczonych architektów zaskakujące są efekty odpowiednio dobranego materiału w budynku w przypadku wybuchu pożaru.

Palne materiały izolacyjne mogą mieć różne klasyfikacje ogniowe, w zależności od zastosowanych metod testów, od podejścia stosowanego w lokalnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Dla przykładu, w Polsce, na ścianach zewnętrznych w nowych budynkach powyżej 25m wolno stosować wyłącznie niepalną izolację, w Niemczech zabronione jest stosowanie palnych izolacji w budynkach wysokich. Skalna wełna mineralna dzięki niepalności (najwyższa klasa reakcji na ogień A1) przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

Wykorzystać wszystkie możliwości

Zarówno projektanci i jak i organy regulujące, każde w swoim obszarze kompetencji, powinni uwzględniać zachowania się różnych materiałów budowlanych pod wpływem ognia. Mają największy wpływ na to, by produkty dobierane były właściwie. Szkoda, że wciąż badania i informacje na temat produktów nie są tak dostępne jak powinny być. Eksperci ochrony przeciwpożarowej i organizacje strażackie również mogą w wielu przypadkach wspomóc projektantów w doborze najbardziej odpowiednich produktów dla poszczególnych elementów budynków, z uwzględnieniem sposobów ich użytkowania.

Pasywna ochrona ludzi

Czas potrzebny na ewakuację z budynku różni się znacząco, w zależności od mobilności jego użytkowników, ich znajomości budynku, czy łatwości dostępu do dróg ewakuacyjnych. Ale do zwiększenia możliwego czasu ewakuacji przyczyniają się również rozwiązania, w tym materiały budowlane użyte w budynku jak i systemy aktywnej ochrony przeciwpożarowej.  Co ważne, istotnym czynnikiem w ochronie życia w pożarze jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia. Bardzo często to nie sam ogień w początkowej fazie zagraża ludziom, ale jego szybkie rozprzestrzenianie się i pojawiający się później dym oraz niedostępne drogi ewakuacyjne. W celu zminimalizowania ryzyka tragicznych w skutkach pożarów szczególnie właściciele wysokich budynków powinni zapewnić, że są one skonstruowane w taki sposób, by wspomagać ucieczkę ludzi, m. in. dzięki ograniczeniu możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.

Projekt ochrony przeciwpożarowej powinien w miarę możliwości uwzględniać potencjalne sposoby późniejszego użytkowania danego budynku. Wówczas obiekty budowane z przeznaczeniem na mieszkanie mogą być łatwo zaadaptowane na potrzeby przychodni czy przedszkola. Szacowany czas ewakuacji sprawnych lokatorów domów mieszkalnych jest zupełnie inny w przypadku zmiany przeznaczenia budynku. Takie sytuacje powinny być uwzględniane już na etapie projektowania.

Materiały niepalne podnosza poziom pasywnej ochrony

Materiały budowlane z Euroklasami A1 zapewniają spełnienie najbardziej wymagających standardów ochrony przeciwpożarowej. Praktycznie nie biorą udziału w pożarze, czyli nawet, gdy znajdą się w ogniu, nie zwiększają go, nie rozprzestrzeniają, nie dymią i nie kapią.   Tym samym mogą ograniczyć ryzyko rozwinięcia się przypadkowego ognia w pożar ze wszystkimi jego konsekwencjami. Produkty ze skalnej wełny mineralnej, sklasyfikowane w większości przypadków jako A1, spełniają całkowicie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.  Wymagania prawne zmieniają się i, sposób użytkowania budynków również. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu i skutków pożaru oraz wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, dzisiaj i w przyszłości, najbezpieczniejszym wyborem dla osób związanych z budownictwem i administrowaniem budynkami: projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli, administratorów jest postawienie na niepalne materiały budowlane.

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później