This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


Odporność ogniowa budynków

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13943 odporność ogniowa to zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do stateczności i/lub szczelności ogniowej, i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych w normowym badaniu odporności ogniowej.

Odporność ogniowa dotyczy elementu budynku lub jego konstrukcji np. ściana, strop, belka, wentylacja. W zależnosci do badanego zakres i obszaru określa ona czas w jakim element lub konstrukcja budynku spełnia określone cechy, funkcje lub zadania. Liczba znajdująca się w określeniu odporności ogniowej np. REI 30, oznacza czas, w jakim w trakcie pożaru elemnent budynku spelnia swoje funkcje i określone wymagania badania odporności ogniowej. Wśród obszarów badania odporności ogniowej rozróżnić można:

  • R - nośność ogniowa
  • E - szczelność ogniowa
  • I - izolacyjność ogniowa
  • S - dymoszczelność
  • W - promieniowanie
  • M - odporność na oddziaływanie mechaniczne
  • C- samoczynne zamykanie
  • G - odporność na pożar sadzy
  • K - zdolność do zabezpieczenia ogniochronnego


W przypadku elementów budynku, w których zastosowano skalną wełnę ROCKWOOL, badania odporności ogniowej dotyczą nośności, szczelności, izolacyjności ogniowej oraz dymoszczelności.

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później