This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach

Klasyfikacja ogniowa

Każdy budynek musi spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te są bazują na klasyfikacjach ogniowych, którym podlegają wszystkie materiały budowalne.

zobacz więcej

Pasywna ochrona budynków

Wełna skalna to nie tylko znakomita ochrona termiczna budynku. To również pasywna ochrona przeciwpożarowa budynku, uzyskana dzięki niepalności materiału.

zobacz więcej

Pożary w budynkach

Skutki pożarów mogą być drastyczne. Zarówno dla ludzi, budynków, biznesu czy otoczenia. Nieuwaga, niedokładnosć, brak stosowania wytycznych producentów to tylko niektóre z możliwych powodów.

zobacz więcej

Bezpieczeństwo pożarowe - filmy


Budynek powinien być piękny, wygodny, użytkowy i bezpieczny


Bezpieczeństwo naszej rodziny jest najważniejsze


Czas to podstawowy czynnik warunkujący powodzenie akcji ratunkowej

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później