This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled


Komfort akustyczny

Miliony osób cierpią z powodu nadmiernego hałasu. Hałas jest czynnikiem wpływającym na wzrost napięcia, kłopoty z koncentracją, produktywnością, a także ogólnym stanem zdrowia. Zakłóca on komunikację oraz proces uczenia się. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do utraty słuchu, a także chorób serca powiązanych ze stresem.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie słuchu wywołane hałasem jest najbardziej powszechnym, nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się przy tym, iż ok. 120 mln ludzi na świecie cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.

Zanieczyszczenie hałasem nie jest już problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok. 40% populacji narażonych jest na działanie hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego o poziomie przekraczającym 55dB(A) w czasie dnia. Więcej niż 30% doświadcza tych problemów również w nocy. Już poziom 30dB(A) pływa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie środowiska hałasem stanowi również poważny problem w urbanizowanych częściach krajów rozwijających się.

Czym jest korzystne otoczenie akustyczne?

Ponieważ poziom ciśnienia wytwarzany przez dźwięki normalnej mowy wynosi ok. 50 dB(A), poziom hałasu rzędu 35 dB(A) i więcej zakłóca wyraźne rozumienie mowy w mniejszych pomieszczeniach. Wśród osób szczególnie wrażliwych, konieczne jest zachowanie nawet niższych poziomów hałasu przenoszonego w tle, a także czasu odbicia dźwięku poniżej 0,6 sekundy, nawet w cichym otoczeniu. Brak możliwości zrozumienia mowy w wielu przypadkach wpływa na formowanie niedorozwoju oraz inne zmiany behawioralne. Szczególnie narażone są osoby z niedoborem słuchowym, osoby starsze, dzieci w wieku rozwoju mowy oraz sprawności czytania.

Zwalczanie zanieczyszczenia hałasem

Powszechne stosowanie twardych elementów budowlanych w nowoczesnej architekturze wzmaga problemy z przenoszeniem hałasu do wewnątrz pomieszczeń. Skalna wełna mineralna ROCKWOOL posiada własności absorbujące i wytłumiające fale dźwiękowe. Wyroby z niej produkowane są więc stosowane tam, gdzie konieczne jest wytłumienie ogłuszającego hałasu urządzeń lub działalności człowieka, a także w miejscach, w których mają być zapewnione sprzyjające warunki do prowadzenia konwersacji.

Rozwiązania ROCKWOOL

Wyroby ROCKWOOL to splątane między sobą włókna z wełny kamiennej, równomiernie rozproszone w całej objętości wyrobu i połączone ze sobą lepiszczem. Przestrzenie między włóknami skalnej wełny ROCKWOOL to nic innego jak otwarte pustki powietrzne. To właśnie dzięki strukturze włókien rozproszonych z otwartym pustkami powietrznymi zawdzięczamy dobre pochłanianie dźwięku i minimalizacja drgań akustycznych pochodzących od źródła dźwięku. W ten sposób wyroby ROCKWOOL dobrze izolują dźwięku powietrzne - rozchodzące się w powietrzu;i uderzeniowe - powstałe w wyniku uderzenia, dzięki czemu znacząco polepszają komfort akustyczny pomieszczeń. Wśród rozwiązań ROCKWOOL znajdują się między innymi izolacje akustyczne ścian, dachów oraz podłóg, które ograniczają przenikanie hałasu z sąsiadujących pomieszczeń, sufity akustyczne, bariery dźwiękowe, podkładki antywibracyjne oraz obudowy głośno pracujących urządzeń.

The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Liczy się Twoje zdanie!

Rockwool Polska przeprowadza badania wśród użytkowników mające na celu optymalizację usług świadczonych przez firmę.

Wypełniając ten krótki kwestionariusz możesz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Ankieta zawiera 5 pytań, a przewidywany czas odpowiedzi na nie wynosi 1-2 minuty.

(Twoje odpowiedzi pozostają anonimowe. Ponadto nie ma konieczności udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.)

Rozpocznij ankietę       Później